جملات مجهول انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی فعل مجهول یک ساختار دستور زبان است که از فعل کمکی “to be” و اسم مفعول استفاده می کند: افعال مجهول در زبان انگلیسی My camera has been stolen. The Mona Lisa was painted in 1503. We are being followed. She was seriously injured in the car crash. You will…

ادامه مطلب
کاربرد a و an

کاربرد a و an

کاربرد a و an تو این مطلب قراره کاربرد و مفهوم حرف تعریف a/an در زبان انگلیسی رو مرور کنیم. حرف تعریف تو زبان انگلیسی چیه؟ در واقع حرف تعریف میاد تعریف میکنه که یه اسم برای مخاطب شناخته شده است (معرفه، معین) یا شناخته شده نیست (نکره، نامعین). به این دوتا مثال دقت کنین: مدرس: محمد بوژمهرانی فایل صوتی آموزش کاربرد…

ادامه مطلب