معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی حتما شما کلمات earth,land و soil را شنیده اید. اما آیا تا کنون به تفاوت این لغات فکر کرده اید؟ آیا تفاوت کاربرد این لغات را از نظر گرامری میدانید؟ در این بخش از سایت اتسیز ما سعی میکنیم تفاوت این لغات که در زبان انگلیسی به معنی خاک،زمین…

ادامه مطلب
نسبتا در انگلیسی

بیان مفهوم “نسبتا” در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های متفاوتی برای بیان مفهوم نسبتا وجود داره و هرکدوم از این واژه ها کاربرد خاصی دارن.برای یادگرفتن کاربردهای این لغات با ما همراه باشین: سایت اتسیز  fairly: واژه های rather,quite,fairly,pretty وقتی در جمله جلوی صفت یا قید بیان مفهوم نسبتا رو دارن: The weather was fairly/quite cold. یعنی هوا نسبتا…

ادامه مطلب
زبان جدید

وقتی یک زبان جدید یاد میگیرید چه اتفاقی در مغز شما می افتد؟

زبان جدید امروزه اسکنر ها و علم عصب شناسی به دانشمندان کمک میکند تا دریابند که هنگامی که شما زبان دوم می آموزید چه اتفاقی برای مغز خواهد افتاد، در این مقاله علمی با هم به صورت تجربی و علمی عملکرد مغز را در حین یادگیری ز بان دوم بررسی خواهیم کرد. یادگرفتن یک زبان…

ادامه مطلب

Write This Research Documents – Worried Inquires Have always been Hello and welcome

How shall I examine the progress of my purchase?We comprehend that you could want to observe your get or communicate with the writer, individually. This is a exclusive messaging method on your order account webpage as a result of which you can keep a closer make contact with with the writer. Hereby, you can share…

ادامه مطلب