روزانه کاربران زیادی و دبیران زبان انگلیسی به جمع ما می پیوندند و ویدئو های آموزشی خودشان را در اختیار کاربران سایت قرار می دهند که با این کار نه تنها روزمه خود را قوی می کنند بلکه گامی انسانی در جهت آموزش زبان خارجه در کشورمان بر می دارند.