نسبتا در انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های متفاوتی برای بیان مفهوم نسبتا وجود داره و هرکدوم از این واژه ها کاربرد خاصی دارن.برای یادگرفتن کاربردهای این لغات با ما همراه باشین:

سایت اتسیز 

fairly:

واژه های rather,quite,fairly,pretty وقتی در جمله جلوی صفت یا قید بیان مفهوم نسبتا رو دارن:

The weather was fairly/quite cold.

یعنی هوا نسبتا سرد بود.

نسبتا در زبان انگلیسی

rather رسمی تره و در زبان انگلیسی بریتانیایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره:

It feels rather cold with temperatures of 2C

هوای دو درجه بالای صفر نسبتا سرده.

pretty به معنای نسبتا در زبان انگلیسی آمریکایی رایجتره و بیشتر تو گفتار استفاده میشه:

You’d better wear a coat; it’s pretty cold out

بهتره یه پالتو تنت کنی بیرون هوا نسبتا سرده.

Charlies restaurant is pretty good,especially if you want some where cheap

رستوران چارلی خیلی خوبه، مخصوصا اگر جای ارزون بخوای.

باید به یه تفاوت دستوری در صورت وجودa/an در جمله دقت کنیم:

It’s a fairly/rather/pretty long read راهیست نسبتا طولانی

پسa/an قبل این کلمات میان ولی درموردquite استثنا وجود داره یعنی بعد این کلمه میاد:

It’s quite a long read

تنها قیدی که میتونه به صورت های تفضیلی یا باtoo به کار برده بشه rather هست:

The holiday house was rather bigger than we expected

اون خونه ییلاقی بزرگتر از اونی بود که فکر میکردیم.

بند
I’d prefer a rather shorter hairstlye

من مدل موی یکم کوتاه ترو بیشتر دوست دارم

These shoes are rather too small

این کفش ها خیلی کوچیکن.

هنگام مقایسه دو شخص یا دو شیء نمیتونیم صفت rather رو قبل از حرف than به کار ببریم

ولی وقتی میخایم دو ویژگی موجود در یک چیز رو مقایسه کنیم میتونیم قبل از حرف than صفتrather رو بیاریم:

TV is relaxing rather than interesting

تلویزیون بیشتر آرامش بخشه تا جذاب.

هر وقت بعد از عبارت I/he would rather ،صورت پایه ی فعل یا یه جمله انگلیسی اومده باشه rather فقط معنای (ترجیح دادن) رو میده:

I’d rather work at home ترجیح میدم توی خونه کار کنم.

I’d rather not answer that question

ترجیح میدم به اون سوال جواب ندم. (یعنی: نمیخوام به اون سوال جواب بدم)

نسبتا در زبان انگلیسی

پیام بگذارید