کاربردهای until

کاربردهای until

کاربردهای until کاربردهای until حتما با until در زبان انگلیسی آشنایی دارید. آیا با کاربرد های آن نیز آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی از until برای بیان بازه زمانی و مکانی استفاده می شود. در این بخش به کاربردهای until و نکات استفاده از آن می پردازیم. Until Until و till هر دو به معنای…

ادامه مطلب
معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی حتما شما کلمات earth,land و soil را شنیده اید. اما آیا تا کنون به تفاوت این لغات فکر کرده اید؟ آیا تفاوت کاربرد این لغات را از نظر گرامری میدانید؟ در این بخش از سایت اتسیز ما سعی میکنیم تفاوت این لغات که در زبان انگلیسی به معنی خاک،زمین…

ادامه مطلب
جملات مجهول انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی فعل مجهول یک ساختار دستور زبان است که از فعل کمکی “to be” و اسم مفعول استفاده می کند: افعال مجهول در زبان انگلیسی My camera has been stolen. The Mona Lisa was painted in 1503. We are being followed. She was seriously injured in the car crash. You will…

ادامه مطلب
کاربرد a و an

کاربرد a و an

کاربرد a و an تو این مطلب قراره کاربرد و مفهوم حرف تعریف a/an در زبان انگلیسی رو مرور کنیم. حرف تعریف تو زبان انگلیسی چیه؟ در واقع حرف تعریف میاد تعریف میکنه که یه اسم برای مخاطب شناخته شده است (معرفه، معین) یا شناخته شده نیست (نکره، نامعین). به این دوتا مثال دقت کنین: مدرس: محمد بوژمهرانی فایل صوتی آموزش کاربرد…

ادامه مطلب
simple-presnt-زمان-حال-ساده

زمان حال ساده در انگلیسی با مثال

زمان حال ساده در زبان انگلیسی بسیار ساده است بشرطی که آموزش گرامر زبان انگلیسی، بصورت کاربردی باشد. چه مواقعی باید از زمان حال ساده در مکالمات انگلیسی خود استفاده کنیم ؟ هر وقت بخواهیم عادات خود را به زبان انگلیسی بیان کنیم یا اعمالی که به صورت مداوم هر روز هر هفته یا هر…

ادامه مطلب
either-neither

کاربرد either و neither در انگلیسی

کاربرد either و neither در انگلیسی کاربرد Neither وEither: Either به عنوان صفت(adjective): برای بیان اینکه هرکدام از دوچیز یا هردویشان راشامل میشوند. دراین کاربرد به معنی each میباشد و قبل از اسم قرارمیگیرد. به مثالهای زیر توجه کنید: کاربرد either و neither در انگلیسی I don’t like either book من هیچکدام(هردو کتاب)را دوست ندارم. I haven’t written any…

ادامه مطلب
کاربرد tion

کاربرد Tion در زبان انگلیسی

کاربرد tion در زبان انگلیسی کاربرد tion در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی Affix وندها به دوصورت پیشوند prefix یا پسوند suffix بکار میروند. پیشوندها به ابتدای کلمه و پسوندها به انتهای کلمه اضافه میشوند. یکی از این پسوندها tion است که اسم ساز است و به آخر فعل اضافه شده و اسم میسازد. در…

ادامه مطلب
take

کاربرد take درانگلیسی

کاربرد take درانگلیسی: کاربرد take درانگلیسی اغلب بعنوان فعل و گاهی اسم بکار میرود و معناهای مختلفی دارد که درادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت. به معنای بردن کسی یا چیزی از جایی به جای دیگر مثال: I feel sick, please take me to the hospital احساس میکنم مریضم، لطفا مرا به بیمارستان ببر.   Hey,…

ادامه مطلب
have to must

فرق بین must و have to در انگلیسی

 : تفاوت must و have to تفاوت must و have to هردو برای بیان لزوم واجبار(obligation) استفاده میشوند اما تفاوت اندکی باهم دارند که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت؛ Have to  بیانگر اجباری است که شخص دیگری غیرازگوینده آنرا لحاظ میکند وقابل تغییر نیست به بیان ساده تر در واقع لزوم رعایت یاانجام…

ادامه مطلب