معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی حتما شما کلمات earth,land و soil را شنیده اید. اما آیا تا کنون به تفاوت این لغات فکر کرده اید؟ آیا تفاوت کاربرد این لغات را از نظر گرامری میدانید؟ در این بخش از سایت اتسیز ما سعی میکنیم تفاوت این لغات که در زبان انگلیسی به معنی خاک،زمین و سرزمین است را با ذکر مثال به شما آموزش دهیم

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

Earth

عبارت the earth ( نیز the Earth  ) نام سیاره ای است که بر روی آن زندگی می کنیم. کلمه ی earth به مفهوم زمین ، در تقابل با اسمان نیز به کار می رود:

.Earth looks very beautiful from space

زمین از فضا خیلی زیبا به نظر می رسد.

.The parachute floated gently down to earth

چتر نجات به آرامی به سمت زمین آمد.

کلمه ی land در زبان انگلیسی به سطح خاکی زمین اشاره دارد و دریاها را شامل نمی شود :

.We did not see land again until the ship reached Australia

دوباره تا زمانی که کشتی به استرالیا رسید خشک را ندیدیم.

کلمه ی land همچنین به منطقه ی وسیعی دلالت دارد که مردم آن را می خرند، در آن زندگی می کنند یا مواد غذایی پرورش می دهند :

.They bought some land and built their own house

آن ها زمینی خریدند و خانه ی خود را ساختند.

عبارت the ground به سطح زیر پا در خارج از ساختمان اشاره دارد:

.It had been raining and the ground was still wet

باران آمده بود و زمین هنوز خیس بود.

عبارت the floor در زبان انگلیسی به سطح زیر پا در داخل ساختمان اطلاق می شود :

پالتویش را انداخت کف زمین.                                                He dropped his coat on the floor.

درخت ها یا گیاهان در soil ( خاک ) یا earth ( زمین ) می رویند:

.The soil in this garden is very good for growing roses

خاک این باغ برای پرورش رز خیلی خوب است.

.We filled a few trays with earth and planted the seeds

چند ظرف را پر از خاک کردیم و دانه ها را کاشتیم.

کلمه ی ground در زبان انگلیسی به معنای قسمتی از زمین ( earth ) از خاک ( soil ) است:

ماشین گیر کرده بود توی زمینی گلی.                                   The car got stuck in the muddy ground.

پیام بگذارید