آموزش کتاب oxford word skills

آموزش درس اول Oxford Word Skills Basic

مدرس: محمد بوژمهرانی

………………………………………………..

آموزش درس اول Oxford Word Skills Basic

نویسنده: مریم ابوچناری

وقتی صحبت از اعداد به زبان انگلیسی باشه واضحه که شمارش one,two,three,.. معمولا مشکل ساز نیست اما برای عددهایی مانند چهار هزار و پانصد و سی کار یکم پیچیدست!!

در ابتدا با اعداد اصلی شروع میکنیم.منظور از اعداد اصلی اینه که برای نشون دادن تعداد به کار میرن مانند:

five apples

با شمارش از ۰ تا ۲۰ شروع میکنیم:

one:1      two:2     three:3     four:4     five:5      six:6     seven:7     eight:8     nine;9     ten:10     eleven;11     twelve:12    thirteen:13    fourteen:14     fifteen;15     sixteen:16     seventeen:17    eighteen:18     nineteen:19    twenty:20

حالا ده تا ده تا میشماریم(در این مورد اعداد به ty ختم میشن!) :

thirty:30     forty:40     fifty:50     sixty:60     seventy:70     eighty:80      ninety:90

خب تا اینجا که راحت بود! حالا میرسیم سراغ شمارش هر عدد دورقمی یعنی از۱۰ تا ۹۹٫برای مثال عدد ۳۶ رو در نظر بگیرین برای خوندن این عدد باید اول با فرمت ده تایی بخونیم یعنی”thirty” و بعد رقم دوم یعنی “six” :

thirty-six

با هم مثال های بیشتری رو مرور میکنیم:

fifty-one:51     ninety-seven:97     forty-three:43     eighty-two:82

شمردن اعداد بزرگ و پیچیده:برای یادگرفتن این عددا باید لغاتی رو که تا اینجا یادگرفتیم رو باهم ترکیب کنیم.

اول اعداد سه رقمی:

۱۰۰:a\one hundred

۲۰۰:two hundred

۱۵۳:a\one hundred and fifty-three

۹۴۷:nine hundred and forty-seven

اعداد چهار رقمی:

۱,۰۰۰:a\one thousand

۲,۰۰۰:two thousand

۱,۰۴۰:one thousand and forty

۴,۲۵۵:four thousand two hundred and fifty-five

اعداد بیشتر از چهار رقم:

۳۱,۷۸۲:thirty-one thousand seven hundred and eighty-two

۲۳۲,۶۰۰:two hundred and thirty-two thousand six hundred

۱,۰۰۰,۰۰۰:a\one milion

۲,۰۰۰,۰۰۰:two milion

*برای اعداد بزرگتر از ۹۹۹ (یعنی اعداد چهار رقمی به بالا) باید سه تا سه تا اعداد رو با کاما(,) جدا کنیم مانند: ۵,۰۰۰,۰۰۰

نکته ای درباره عدد صفر: این عدد تلفظ های مختلفی داره مثل nought,oh, nill, zero. با این حال رایج ترین اسم عدد صفر “zero” است!

با ثبت نظرات خود مارا حمایت کنید.

پشتیبانی سایت اتسیز

پیام بگذارید