زبان جدید

زبان جدید امروزه اسکنر ها و علم عصب شناسی به دانشمندان کمک میکند تا دریابند که هنگامی که شما زبان دوم می آموزید چه اتفاقی برای مغز خواهد افتاد، در این مقاله علمی با هم به صورت تجربی و علمی عملکرد مغز را در حین یادگیری ز بان دوم بررسی خواهیم کرد.

یادگرفتن یک زبان خارجی میتواند اندازه ی مغز شما را افزایش دهد:

این موضوعی است که دانشمندان سوئدی هنگامی که از اسکن های مغز استفاده کردند تا اتفاقاتی را که در مغز در حین یادگیری زبان دوم می افتاد را مورد مشاهده قرار دهند، کشف کردند.

مطالعه فوق بخشی از یک تحقیق در حال توسعه است که از تکنولوژی علمی تصویربرداری از مغز برای درک کردن بهتر فواید شناختی یادگیری زبان استفاده میکند. ابزارهایی همچون ام ار ای (تصویر سازی تشدید مغناطیسی) و الکتروفیزیولوژی ، و ابزارهای دیگر، امروزه  به ما می گویند که نه تنها به جراحی زانو نیاز داریم یا در ضربان قلب مان بی نظمی هایی وجود دارد، بلکه به ما نشان میدهد که هنگامی که میشنویم، میفهمیم و زبان دوم را تولید میکنیم چه اتفاقی در مغز مان می افتد.

زبان جدید

مطالعه ی علمی ، ام ار ای سوئدی نشان داد که یادگیری زبان خارجی تاثیراتی

قابل مشاهده ای بر روی مغز دارد. ارتش برای استخدام جوانان بر روی تسلط

بر زبان های عربی، روسی و دری تاکید داشت، بنابراین در مرحله ی آموزش،

جدا از  گروه یادگیرنده ی زبان یک گروه کنترل شده با دانشجویان پزشکی و

علوم شناختی نیز تشکیل داد که به صورت جدی به مطالعه دروسی غیر از

زبان پرداختند. اسکن های ام ار ای نشان داد که بخش های به خصوصی از مغز

دانشجویان زبان از نظر اندازه  نیز رشد داشته است،و این در حالی  بود که

ساختار مغز گروه کنترل شده بدون هیچ گونه تغییری باقی مانده بود.

بخش جالب توجه دیگر این بود که دانشجویانی که هیپوکامپوس و نواحی غشاء مغزی

مربوط به زبان آن ها رشد کرده بودند، از مهارت های زبانی بهتری نسبت به

دانشجویانی که در نقطه ی حرکتی غشاء مغزی آنها بیشتر رشد کرده بود برخوردار بودند.

زبان جدید

به بیانی دیگربخش هایی  از مغز که رشد کرده بودند به این که چقدر زبان مورد

نظر برای یادگیرنده آسان بود مربوط میشد، و میزان رشد مغز به نحوه ی عملکرد

یاد گیرندگان  بستگی داشت. به عبارت دیگر محققان ذکر کردند، در حالی که

کاملا مشخص نیست که چه چیزی در مغز تغییر میکند پس از سه ماه مطالعه ی

متمرکز زبان تحت عنوان میانگین یک دوره ی طولانی، رشد مغز به نظر امیدبخش میباشد.

مشاهده ی اسکن های کاربردی ام ار ای نیز نشان دهنده این است که چه قسمت هایی

از مغز در هنگام فعالیت یادگیری مشخصی، فعال هستند. به عنوان مثال، میتوانیم پی ببریم که چرا یادگیرندگان بزرگسالی که زبان مادری آن ها زبان هایی مانند ژاپنی است، نمی توانند به سادگی تفاوت بین صداهای انگلیسی ((ل)) و ((ر)) را تشخیص دهند (و این مسئله تمیز دادن کلماتی مانند رودخانه “river” و جگر “liver”را برای آن مشکل خواهد ساخت). برخلاف زبان انگلیسی، زبان ژاپنی بین صداهای ((ل)) و ((ر)) تفاوتی ندارد با این حال، یک واحد صدا (به نام واج) هر دوی این صداها را نشان میدهد.

زمانی که کلمه ای از زبان انگلیسی که شامل یکی از این دو صدا میشود به آن ها داده  شود، مطالعات تصویرسازی مغز نشان خواهد داد که تنها یک نقطه از مغز یادگیرنده ی ژاپنی فعال شده است، در حالی که در مغز یک فرد انگلیسی دو نقطه ی فعال سازی شده که به صورت متفاوت دیده میشود، وهر کدام متعلق به هر صدا امیباشد.

برای یک فرد یادگیرنده ی ژاپنی، یادگیری شنیدن و تولید کردن تفاوت بین این دو واج در زبان انگلیسی نیازمند سیم کشی کردن عناصری خاص در مدار مغز اوست. چه عملی  میتوان انجام داد؟ چگونه خواهیم توانست این تفاوت ها را یاد بگیریم؟

پیام بگذارید